WSPÓŁPRACA Z BRITISH COUNCIL

Callan Szkoła Języka Angielskiego od wielu lat współpracuje z British Council - brytyjsk± organizacj± kulturalno-o¶wiatow±, która prowadzi rejestrację na egzaminy Cambridge ESOL - FCE, CAE, CPE.
Nasza Szkoła jest również uczestnikiem partnerskiego programu Addvantage, dzięki czemu możemy oferować słuchaczom niższe ceny egzaminów i dostęp do cennych materiałów informacyjnych.
W Polsce egzaminy Cambridge ESOL s± najpopularniejszymi egzaminami językowymi. Prestiżowe dyplomy Cambridge ESOL uznawane s± przez wiele uniwersytetów, instytucji edukacyjnych oraz pracodawców na całym ¶wiecie, a w Polsce stanowi± m.in. udokumentowanie kwalifikacji językowych, wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
Nasza Szkoła zapewnia kompleksowe przygotowanie do egzaminów FCE i CAE, a także daje swoim studentom pisemn± gwarancję pozytywnego zdania egzaminu FCE.