Udział w kursie Callan for Business sprawi, że bardzo szybko poczujesz się pewnie

w każdym anglojęzycznym środowisku pracy

Angielski biznesowy Metodą Callana

Kurs języka angielskiego biznesowego prowadzony jest Metodą Callana w oparciu o specjalistyczny podręcznik „Callan for Business”. Tak jak na kursie General English Metodą Callana, na angielskim biznesowym główny nacisk położony jest na rozumienie ze słuchu i mówienie. Zawiera wiele ćwiczeń budujących płynność oraz udoskonalających wymowę. Szkolenie obejmuje także czytanie specjalistycznych tekstów, dyktanda i pisanie dokumentów służbowych.

Callan for Business to kurs dedykowany osobom, które osiągnęły już poziom B1 lub B2 (Callan Stage 8 lub wyższy) w nauce języka angielskiego, a teraz chcą poczuć się pewnie i sprawnie posługiwać się językiem angielskim w profesjonalnym środowisku pracy. Nabór do grup trwa przez cały rok.

Kurs języka angielskiego biznesowego został starannie i kompleksowo zaprojektowany.

Znajdziesz w nim m.in.:

  • około 700 elementów słownictwa związanych z pracą
  • przydatne czasowniki frazowe (phrasal verbs)
  • powszechnie stosowany język biznesowy i idiomy związane z pracą
  • ćwiczenia z pisania korespondencji handlowej, raportów i notatek służbowych.

W trakcie cyklu zajęć słuchacz poznaje słowa i zwroty z zakresu podstaw języka biznesowego oraz popularne, związane ze środowiskiem pracy idiomy.

Zapoznaje się także z techniką prowadzenia korespondencji biurowej – ćwiczy pisanie listów motywacyjnych, ofert handlowych, raportów oraz notatek służbowych.

Słownictwo omawiane na kursie obejmuje tematy takie jak: obsługa konta bankowego, struktura organizacji, kadry i płace, rekrutacja, marketing, finanse oraz korespondencja handlowa.

Udział w naszym kompleksowym szkoleniu Callan for Business pomaga kursantom bardzo szybko poczuć się pewnie w każdym anglojęzycznym środowisku pracy.

Zacznij realizować zawodowe marzenia i zapisz się już dziś!