Kurs do egzaminu dla ósmoklasistów

kurs do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego

Kurs przygotowujący ósmoklasistów do egzaminu

z języka angielskiego

Kurs do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego w Szkole Callan.

Szkoła Callan oferuje kursy przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Program zajęć opracowany jest w oparciu o ogólne oraz szczegółowe wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.07.2022 r.

W ramach lekcji uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe, wykonując zadania typu egzaminacyjnego różnego typu, w obrębie 13 działów tematycznych.

kurs do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego

W trakcie kursu lektorzy prowadzący dokonują bieżącej diagnozy wiadomości i umiejętności uczestników kursu na podstawie egzaminów próbnych i dostosowują treści i rodzaj zadań pod kątem wzmocnienia słabych stron ucznia.

Pełny egzamin przeprowadzany jest trzy razy w trakcie trwania kursu, a wybrane elementy egzaminu, np. rozumienie ze słuchu, tworzenie wypowiedzi pisemnej itd. raz w miesiącu.

Rodzice otrzymują na bieżąco informacje na temat postępów dzieci w nauce, a także szczegółową analizę wyników poszczególnych egzaminów próbnych.

 • Prowadzący to lektorzy z wieloletnim doświadczeniem w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty
 • Znajomość słownictwa jest sprawdzana przez lektora zarówno pod względem znaczeniowym, jak i poprawności zapisu oraz umiejętności wychwycenia słowa w tekście mówionym
 • Zadania gramatyczne są analizowane wspólnie (dlaczego ta odpowiedź jest dobra/zła, uzasadnij swój wybór)
 • Przy pisaniu wypracowań kładziemy nacisk na wykorzystanie poznanych konstrukcji gramatycznych, czasów oraz słownictwa
 • Zadania typu egzaminacyjnych są również wykonywane wspólnie, nauczyciel omawia podchwytliwe miejsca, w których łatwo o błąd lub niedopatrzenie
 • Uczniowie wykazujący wyższy poziom niż reszta grupy otrzymują zadania o wyższym poziomie trudności
kurs do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego
kurs do egzaminu ósmoklasisty z angielskiego

Nasz kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty to:

 • Zajęcia w małych grupach lub indywidualne
 • Elastyczny harmonogram
 • Indywidualne podejście do uczniów
 • Starannie opracowany program
 • Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych w praktyce
 • Stymulująca i zorientowana na praktykę metoda uczenia się, dzięki której uczniowie rokrocznie osiągają satysfakcjonujące wyniki
 • Gwarancja szybkich postępów
 • Wspierający i motywujący nauczyciele gotowi rozwiać wszelkie językowe wątpliwości
 • Oswojenie się z formą egzaminu
 • Nauka przydatnych technik egzaminacyjnych