Kurs do matury z języka angielskiego

kurs do matury z angielskiego

Kurs do matury z języka angielskiego

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego prowadzimy już od 2005 r.

Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z maturzystami, którzy od lat uzyskują satysfakcjonujące wyniki na egzaminie dojrzałości.

Kursy przygotowujące do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym prowadzone są w oparciu o ogólne oraz szczegółowe wymagania egzaminacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.06.2022 r.

Kursy do matury z języka agnielskiego

Kursy do matury z angielskiego odbywają się w grupach 1-3 uczniów

kurs do matury z angielskiego

Zajęcia w grupach 1-3 uczniów pozwalają na indywidualizację procesu nauczania. Po wstępnej diagnozie wiadomości i umiejętności na podstawie testu pisemnego oraz rozmowy lektorzy dobierają treści nauczania oraz typy zadań do potrzeb uczniów, skupiając się na wzmacnianiu słabych stron i wyrównywaniu ewentualnych braków. Pracujemy nad doskonaleniem wszystkich umiejętności językowych, przykładając dużą wagę do pracy nad tworzeniem tekstu pisanego wg wytycznych CKE odnośnie rodzajów wypowiedzi pisemnych i kryteriów ich oceniania.

Godzinowy wymiar zajęć oraz tempo pracy dobierane są i uzgadniane indywidualnie z uczniami i rodzicami. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych metodyków, od lat z sukcesem przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

W naszej Szkole uczniowie mają szansę przećwiczyć wszystkie umiejętności, które są sprawdzane na maturze z języka angielskiego: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie, a wszystko to jest dostosowane do aktualnych wymagań egzaminacyjnych.

Nasi nauczyciele doskonale znają pułapki, w które łatwo wpaść wykonując konkretne zadania maturalne i uczą młodzież zwracać na nie uwagę.