Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego prowadzimy już od 2005 r. Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z maturzystami, którzy od lat uzyskują satysfakcjonujące wyniki na egzaminie dojrzałości.

Program zajęć Przygotowanie do Matury został stworzony w oparciu o aktualne wytyczne CKE. Zajęcia trwają cały rok szkolny, mają intensywny charakter i prowadzone są przez wykwalifikowanego metodyka, od lat z sukcesem przygotowującego Młodzież do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Kursanci rozwijają zarówno umiejętności językowe, jak i istotne techniki egzaminacyjne. Maturzyści mogą sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się dokładnie z formą i przebiegiem egzaminu właściwego. Podczas kursu omawiane są również zagadnienia zawarte w Informatorze Maturalnym. Maturzyści intensywnie ćwiczą wszystkie części egzaminu pisemnego i ustnego, utrwalają słownictwo i gramatykę oraz opracowują testy maturalne z poprzednich lat.

W naszej Szkole Uczniowie mają szansę przećwiczyć wszystkie umiejętności, które są sprawdzane na maturze z języka angielskiego: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie, a wszystko to jest dostosowane do aktualnych wymagań egzaminacyjnych. Nasi nauczyciele doskonale znają pułapki, w które łatwo wpaść wykonując konkretne zadania maturalne i uczą Młodzież zwracać na nie uwagę.

Kursy maturalne prowadzimy w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych o elastycznych, dostosowanych do potrzeb Uczniów porach.