Przygotuj się z nami do egzaminów językowych!

Kurs maturalny z angielskiego, dla 8-klasistów
Kurs przygotowujący do egzaminu FCE

Kurs angielskiego dla
8-klasistów

Kurs do egzaminu 8-klasisty z angielskiego

Kurs angielskiego dla 8-klasistów stworzyliśmy w oparciu o uznane podręczniki oraz zgodnie z aktualnymi wytycznymi CKE. Zawiera on także szereg materiałów dodatkowych, opracowanych przez wykwalifikowanych Metodyków. Cykl intensywnych zajęć skupia się na praktycznych ćwiczeniach.

Lekcje prowadzą doświadczeni Nauczyciele, którzy dbają o rozwój wszystkich umiejętności językowych sprawdzanych na egzaminie. Nasi Lektorzy doskonale znają pułapki, w które wpadają uczniowie wykonując konkretne zadania. Podczas kursu uczą Młodzież zwracania na nie szczególnej uwagi.

Uczniowie ćwiczą mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, a także istotne techniki egzaminacyjne, które są przydatne również w późniejszych latach nauki. Uczestnicy kursu mogą sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się dokładnie z formą i przebiegiem egzaminu właściwego. Na zajęciach dzieci wykonują intensywne ćwiczenia powtórkowe wszystkich części egzaminu, w tym utrwalanie słownictwa i reguł gramatyki. 8-klasiści opracowują także testy z poprzednich lat.

Nasz kurs do egzaminu 8-klasisty to:

  • Zajęcia w małych grupach lub indywidualne
  • Elastyczny harmonogram
  • Indywidualne podejście do Uczniów
  • Starannie opracowany program
  • Ćwiczenie wszystkich umiejętności językowych w praktyce
  • Stymulująca i zorientowana na praktykę metoda uczenia się, dzięki której uczniowie rokrocznie osiągają satysfakcjonujące wyniki
  • Gwarancja szybkich postępów
  • Wspierający i motywujący Nauczyciele gotowi rozwiać wszelkie językowe wątpliwości
  • Oswojenie się z formą egzaminu
  • Nauka przydatnych technik egzaminacyjnych

Kurs przygotowujący do matury z angielskiego

Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego prowadzimy już od 2005 r. Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z maturzystami, którzy od lat uzyskują satysfakcjonujące wyniki na egzaminie dojrzałości.

Program zajęć Przygotowanie do Matury z angielskiego został stworzony w oparciu o aktualne wytyczne CKE.  Zajęcia mają intensywny charakter i prowadzone są przez wykwalifikowanych metodyków. Kurs oparty jest o najlepsze podręczniki oraz szereg materiałów dodatkowych, przygotowywanych przez naszych lektorów pod kątem egzaminu maturalnego. Kursanci rozwijają zarówno umiejętności językowe, jak i istotne techniki egzaminacyjne. Maturzyści mogą sprawdzić swoje umiejętności i zapoznać się dokładnie z formą i przebiegiem egzaminu właściwego. Podczas kursu omawiane są również zagadnienia zawarte w Informatorze Maturalnym. Maturzyści intensywnie ćwiczą wszystkie części egzaminu pisemnego i ustnego z języka Angielskiego. Utrwalają słownictwo i gramatykę oraz opracowują testy maturalne z poprzednich lat.

W naszej Szkole Uczniowie mają szansę przećwiczyć wszystkie umiejętności, które są sprawdzane na maturze z języka angielskiego: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie, a wszystko to jest dostosowane do aktualnych wymagań egzaminacyjnych. Nasi nauczyciele doskonale znają pułapki, w które łatwo wpaść wykonując konkretne zadania maturalne i uczą Młodzież zwracać na nie uwagę.

Kursy do matury z angielskiego w Callan Kraków

Kursy do matury z angielskiego prowadzimy w formie zajęć grupowych oraz indywidualnych o elastycznych, dostosowanych do potrzeb Uczniów porach.

Kurs przygotowujący do egzaminu FCE

Kurs do FCE w Callan Kraków

Poziom 10 Metody Callana odpowiada poziomowi egzaminu Cambridge English: First – FCE (poziom B2 w skali Rady Europy). Po ukończeniu poziomu 10 każdy Słuchacz naszej Szkoły może przystąpić do egzaminu FCE. Każdego roku w terminie od marca do czerwca organizujemy dodatkowy 3-miesięczny kurs, przygotowujący studentów do egzaminu w letniej sesji egzaminacyjnej.

Celem zajęć przygotowujących do egzaminu jest:

– zaznajomienie z techniką egzaminu FCE, który jest egzaminem testowym
– powtórka słów, zwrotów i gramatyki wymaganych na tym egzaminie
– nauka nowych słówek i zwrotów
– napisanie około 12 wypracowań, które są poprawiane przez nauczyciela i omawiane indywidualnie

W kursie przygotowyjącym do FCE mogą uczestniczyć:

– Uczniowie naszej Szkoły, którzy ukończyli poziom 10 metody Callana,
– osoby spoza Szkoły, przyjmowane w miarę wolnych miejsc, jeżeli zaliczą pozytywnie test kwalifikacyjny,
– w kursie mogą uczestniczyć studenci, którzy nie zamierzają zdawać egzaminu FCE, ale chcieliby przerobić testy egzaminacyjne do tego egzaminu.

Uzyskanie certyfikatu poświadczającego opanowanie języka angielskiego na poziomie B2 otwiera przed Tobą nowe możliwości edukacyjne i zawodowe. To formalny dokument, który ułatwia realizację marzeń, bez granic i barier!

 Egzamin FCE organizowany przez Cambridge Assessment English należy do najpopularniejszych na świecie. Jest uznawany przez ponad 25 tysięcy organizacji, wśród których znajdują się tysiące uczelni wyższych, korporacje o globalnym zasięgu oraz instytucje rządowe.

Dlaczego warto zdać egzamin B2 First?
Poznaj najważniejsze korzyści!

– Ponad 150 polskich uczelni honoruje certyfikat FCE – możesz otrzymać zaliczenie zajęć z języka angielskiego i zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego.
– Posiadając certyfikat B2 First oraz odpowiednie przygotowanie pedagogiczne – możesz uczyć języka angielskiego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w klasach 1-3 szkół podstawowych.
– Urząd Służby Cywilnej honoruje certyfikat B2 First jako potwierdzenie wystarczającej znajomości języka angielskiego, spełniającej wymagania dla pracowników polskiej służby cywilnej.
– Ministerstwo Edukacji i Nauki honoruje certyfikat B2 First jako potwierdzenie wystarczającej znajomości języka angielskiego, spełniającej wymagania dla pilotów wycieczek.
– Największe korporacje i znane światowe marki honorują certyfikaty Cambridge jako wystarczające potwierdzenie kompetencji językowych kandydatów do pracy – możesz podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy.