English teachers vacancies in Krakow

English teachers vacancies in Callan Krakow

English native speakers and Polish/English speakers are welcome to teach in the Callan Szkoła Języków Obcych in Kraków:

  • in-house training in the Callan Method free of charge,
  • full time and part time contract available (minimum six months),
  • nice and friendly atmosphere,
  • guaranteed wages on monthly/yearly basis,
  • for qualified candidates we offer help in arranging visas, work permits, and residency cards in Poland.

Interested? Please either complete the form below, or download, print, fill and send it to us, or come to see us from Monday to Friday between 8 a.m and 8 p.m.

ENGLISH LANGUAGE TEACHER QUESTIONNAIRE

I am native-speaking English teacher:

Your sex:

If you are not offered a job, would you be interested at a later date?

Do you want to work...

You prefer to work...

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Callan Szkoła Języków Obcych z siedzibą ul. Zwierzyniecka 14/4, 31-102 Kraków, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 2 lata 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością wzięcia udziału w rekrutacji Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Callan Szkołę Języków Obcych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji przez wyżej wskazaną firmę. (I hereby authorize you to process my personal data included in my job application for the needs of the recruitment process (in accordance with the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

14 + 10 =